Straty a nálezy

wdt_ID Dátum Miesto Popis
4 04/03/2020 Šurany, ul. M. R. Štefánika Pri SLPS sa našli husle. Husle sa nachádzajú na MsP Šurany.
5 13/05/2020 Šurany, ul. Mudrochova Pri garážach sa našiel pánsky horský bicykel. Bicykel sa nachádza na MsP Šurany.
7 02/09/2020 Šurany, ul. MDŽ č. 10 Našli sa kľúče od MV zn. Škoda. Kľúče sa nachádzajú na MsP Šurany
8 25/09/2020 Šurany, ul. Slovenská pred stanicou ŽSR Našiel sa zväzok kľúčov so zelenou stuhou - na zväzku je aj kľúč od mot. vozidla. Kľúče sa nachádzajú na MsP Šuarny.
9 01/12/2020 Šurany, ul. Družstevná pri rybárskom dome Našiel sa zväzok 5 ks kľúčov s modrofialovým rúškom. Kľúče sa nachádzajú na MsP Šurany.
10 04/12/2020 Šurany, ul. Komenského pri komunálnom dome Našiel sa zväzok 4 ks kľúčov. Kľúče sa nachádzajú na MsP Šurany.
11 20/01/2021 Šurany, ul. Rozmarínova Našiel sa zväzok 5 ks kľúčov s bielou stuhou a príveskom s fotogriafiami detí. Kľúče sa nachádzajú na MsP Šurany.