Straty a nálezy

wdt_ID Dátum Miesto Popis
4 04/03/2020 Šurany, ul. M. R. Štefánika Pri SLPS sa našli husle. Husle sa nachádzajú na MsP Šurany.
5 13/05/2020 Šurany, ul. Mudrochova Pri garážach sa našiel pánsky horský bicykel, Bicykel sa nachádza na MsP Šurany.
6 06/07/2020 Šurany, Námestie hrdinov Pri bývalej Šurianske sa našli dva detské horské bicykle. Bicykle sa nachádzajú na MsP Šurany