Straty a nálezy

wdt_ID Dátum Miesto Popis
3 11/11/2018 .