Poznaj svojho policajta


Rajón č. 1 – srg. Michal Greň

 

Ulice: 

Švermova, Sládkovičova, Hradná, Družstevná, Markusova, Komenského, Malá,  Chalúpkova, Hollého, Zámocká, Kukučínova, Janka Kráľa, Duklianska, Bernolákova, Jesenského, Námestie hrdinov, M. R. Štefánika, Ž. Bosniakovej, Tyršova.

 

Tel. kontakt:

 • 0905/225 026   
 • 035/ 6500 100

msp@surany.sk


 

Rajón č. 2 – srg. MsP Richard Krajčík

 

Ulice: 

Lesná, Mierová, Kútiky, Terézie Vansovej, Kollárova, Májová, Bottova, Matunákova, Jánošíkova, Hasičská, Rázusova, Suvorovova, Pri Vodárni, MDŽ, Krížna, Lúčna, Hledíkova, SNP, Levická.

 

Tel. kontakt:

 • 0905/225 026
 • 035/ 6500 100

msp@surany.sk


 

Rajón č. 3 – srg. Jaroslav Kosorinský

 

Ulice: 

Poľná, Puškinova, Krátka, Kpt. Nálepku, Jiráskova, Partizánska, Hviezdoslavova, Ž. Bosniakovej, Nábrežie, M. Kokošovej, Mudrochova, Mostná, Školská, Mlynská, Stará Tehelňa, Cintorínska, Športová, Gorkého, Ž. Bosniakovej, Slovenská, Staničná, Štúrova, Priekopy.

 

Tel. kontakt:

 • 0905/225 026
 • 035/ 6500 100

msp@surany.sk


 

Rajón č. 4 – srg. Roman Kramár

 

Ulice: 

Železničná, Pribinova, Vajanského, Nová, Novozámocká, Ľ. Podjavorinskej, Nitrianska, Továrenská, Kopec, Nový Svet, chatová oblasť Karolská tehelňa, Nový Dvor, Albertov Dvor.

 

Tel. kontakt:

 • 0905/225 026
 • 035/ 6500 100

msp@surany.sk


 

Rajón č. 5 – srg. Kornel Lutišan

 

Ulice: 

Štrková, Južná, Východná, Kvetná, Slnečná, Na vŕšku, Severná, Brezová, Za školou, Poznanová, Klubová, Medňanského, Pod gaštanmi, Šurianska, Kostolná, Kláštorná, A. Slávku, Rozmarínová,, Západná, Sv. Anny, areál Tona.

Tel. kontakt:

 • 0905/225 026
 • 035/ 6500 100,

msp@surany.sk


 

Rajón č. 6 – srg. Boris Fazekas

 

Ulice: 

Pri riečnej vode, Topoľová, Pri zámočku, Prídavky, Na pažiti, Hlavná, Dolná, Na brehu, Pod lipami, Jabloňová, Riečna, Pod hájom, Na lúkach, Záhradná, Rovná, Za kostolom, Nad hliníkom, rybník Mederčina.

 

Tel. kontakt:

 • 0905/225 026
 • 035/ 6500 100

msp@surany.sk

 


Mapa na stiahnutie v PDF – odkaz