Poznaj svojho policajta


Rajón č. 1 – srg. Peter Zelenický 

Ulice: Švermova, Sládkovičova, Hradná, Družstevná, Markusova, Komenského, Malá, Chalúpkova, Hollého, Zámocká, Kukučínova, Janka Kráľa, Duklianska, Bernolákova, Jesenského, Námestie hrdinov, M. R. Štefánika, Ž. Bosniakovej, Tyršova.

Tel. kontakt: 0905/225 026, 035/ 6500 100, msp@surany.sk


Rajón č. 2 – člen MsP Richard Krajčík

Ulice: Lesná, Mierová, Kútiky, Terézie Vansovej, Kollárova, Májová, Bottova, Matunákova, Jánošíkova, Hasičská, Rázusova, Suvorovova, Pri Vodárni, MDŽ, Krížna, Lúčna, Hledíkova.

Tel. kontakt: 0905/225 026, 035/ 6500 100, msp@surany.sk


Rajón č. 3 – srg. Jaroslav Kosorinský

Ulice: Poľná, Puškinova, Krátka, Kpt. Nálepku, Jiráskova, Partizánska, Hviezdoslavova, Ž.Bosniakovej, Nábrežie, M. Kokošovej, Mudrochova, SNP, Levická, Mostná, Školská, Mlynská.

Tel. kontakt: 0905/225 026, 035/ 6500 100, msp@surany.sk


Rajón č. 4 – srg. Marián Lelovský

Ulice: Stará Tehelňa, Cintorínska, Športová, Gorkého, Ž. Bosniakovej, Slovenská, Staničná, Štúrova, Železničná, Pribinova, Vajanského, Nová, Novozámocká, Ľ. Podjavorinskej, Nitrianska, Továrenská, Kopec, Nový Svet.

Tel. kontakt: 0905/225 026, 035/ 6500 100, msp@surany.sk


Rajón č. 5 – srg. Kornel Lutišan

Ulice: Štrková, Južná, Východná, Kvetná, Slnečná, Na vŕšku, Severná, Brezová, Za školou, Poznanová, Klubová, Medňanského, Pod gaštanmi, Šurianska, Kostolná, Kláštorná, A.Slávku, Rozmarínová,, Západná, Sv. Anny, areál Tona.

Tel. kontakt: 0905/225 026, 035/ 6500 100, msp@surany.sk


Rajón č. 6 – srg. Jaroslav Stejskal

Ulice: Pri Čiernej vode, Topoľová, Pri zámočku, Prídavky, Na pažiti, Hlavná, Dolná, Na brehu, Pod lipami, Jabloňová, Riečna, Pod hájom, Na lúkach, Záhradná, Rovná, Za kostolom, Nad hliníkom, rybník Mederčina.

Tel. kontakt: 0905/225 026, 035/ 6500 100, msp@surany.sk


Mapa na stiahnutie v PDF – odkaz