Mestská polícia Šurany – povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

  • Zmluvy
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
3 Zmluva o poskytovaní služieb 27/04/2021
4 Zmluva o prenájme so servisnými službami Ricoh 23/06/2021
5 Zmluva o dielo č. 020821 04/08/2021
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
2 Zmluva – Alianz 08/07/2020
3 Zmluva – Alianz 02/07/2020
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
1 Zmluva o dielo č. 010519 09/05/2019
2 Zmluva č.96/NR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR 26/11/2019

Žiadny záznam

Žiadny záznam

Žiadny záznam

Žiadny záznam

Žiadny záznam

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
2 Zmluva o dielo č. 24/2013/4768 – Inštalácia monitorovacieho kamerového systému 23/10/2013
3 Zmluva č. 99/NR/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zab. úloh prevencie kriminality 23/09/2013

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
2 Dohoda o absolvenskej praxi 01/01/2012

Žiadny záznam