Mestská polícia Šurany – povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

  • Faktúry dodávateľské
wdt_ID Identifikačný údaj Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO Dátum doručenia faktúry Predmet fakturácie Faktúrovaná suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky
64 . . . . 01/01/2021 . . . .
181 4591427737 Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 31322832 05/01/2021 Tankovanie 54,06,- 5611853405
182 20203447 GL s.r.o. Galanta, Šafárikova 429 36688801 11/01/2021 Tankovanie + umývanie služ. mot. vozidiel 75,53,-
183 8200048376 Energie2 a.s. Bratislava, Lazaretská 3a 46113177 13/01/2021 Prípojné miesto na kameru na ul. Krížna 140 5,- 1112067
184 8200048377 Energie2 a.s. Bratislava, Lazaretská 3a 46113177 13/01/2021 Prípojné miesto na kameru na ul. SNP 239 5,- 1112067
185 8200048378 Energie2 a.s. Bratislava, Lazaretská 3a 46113177 13/01/2021 Prípojné miesto na kameru na ul. Slovenská 1 5,- 1112067
186 8200048379 Energie2 a.s. Bratislava, Lazaretská 3a 46113177 13/01/2021 Prípojné miesto na kameru na ul. Cintorínska 545 5,- 1112067
187 020121 Martin Blaško – WiV Nové Zámky, ul. G. Bethlena 1 51472724 15/01/2021 Správa webovej stránky www.mpsurany.sk 50,- 010519
188 4591433539 Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 31322832 20/01/2021 Tankovanie 112,93,- 5611853405
189 010221 Martin Blaško – WiV Nové Zámky, G. Bethlena 1 51472724 03/02/2021 Správa weobovej stránky www.mpsurany.sk 50,- 010519
wdt_ID Identifikačný údaj Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO Dátum doručenia faktúry Predmet fakturácie Faktúrovaná suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky
64 . . . . 19/12/2019 . . . .
65 1903806 GL, s.r.o. Galanta, Šafárikova 429 36688801 07/01/2020 Tankovanie + umývarka 98,27,-
66 4591253991 Slovnaft, a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 31322832 07/01/2020 Tankovanie 56,14,- 5611853405
67 1051947833 Magma Energia a.s. Piešťany, Nitrianska 18 35743565 16/01/2020 Poplatok za prípojné miesta ku kam. systému mesta Šurany 57,36,- 6720/2017
68 050120 Martin Blaško – WiV Nové Zámky, G. Bethlena 1 51472724 20/01/2020 Hostingové služby a doména www.mpsurany.sk za obdobie 1.1.2020 – 31.12.2020 150,- Zmluva o dielo 010519
69 4591260410 Slovnaft, a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 31322832 27/01/2020 Tankovanie 62,73,- 5611853405
70 2020 Šurany Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska Prešov, Jarkova 24 37809407 20/01/2020 Členský poplatok 66,-
71 2515475848 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Bratislava, Štefanovičova 4 00585411 03/02/2020 Havarijné poistenie SMV Š-Fábia, TEČ NZ-510BZ 195,12,- 6545306306
72 010220 Martin Blaško – WiV Nové Zámky, G. Bethlena č. 1 5147274 03/02/2020 Správa webovej stránky MsP Šurany za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 50,- 010519
73 4591268178 Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 31322832 04/02/2020 Tankovanie 65,61,- 5611853405
wdt_ID Identifikačný údaj Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO Dátum doručenia faktúry Predmet fakturácie Faktúrovaná suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky
4 1900567 GL s.r.o. Šafárikova 429, Galanta 36488801 05/03/2019 Odber PHM 179,87,-
5 5590029906 IVES Košice Čsl. armády č. 20, Košice 00162957 11/03/2019 Evidencia priestupkov – systém Makop 69,60,-
6 2019/29 Stanislava Kollárová Krátka 7, Levice 46624236 13/03/2019 2 ks Mechanická zábrana na koleso s potlačou 306,00,- MsP 5/2019
7 2019023 AUTOSERVIS Holubec s.r.o. Partizánska 1, Šurany 36524042 18/03/2019 Výmena snimača tlaku sacieho potrubia, chladiča, príprava MV na TK a EK, vykonaná TK a EK, práca 476,09,- MsP 6/2019
8 SPF19406370 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava 44413467 25/03/2019 4 ks kancelárske kreslo Kevin 463,20,- MsP 7/2019
9 1804000 GL s.r.o. Šafárikova č. 429, Galanta 36688801 04/01/2019 Odber PHM 164,83,-
10 1810190018 Porsche Inet Auto Slovakia spol. s.r.o. Výpalisko č. 26, Nové Zámky 31319459 11/01/2019 Akontácia za nové služobné MV 5.698,-
11 7300026020 ZSE Enegria a.s. Čulenova č. 6, Bratislava 36677281 08/01/2019 Poplatok za odberné miesta – kamerový systém mesta Šurany za rok 2018 2.072,74,-
12 1833000233 PorscheInter Auto Slovakia spol. s.r.o. Výpalisko č. 26, Nové Zámky 31319459 23/01/2019 4 ks zimné pnematiky + disky, práca 662,20,- MsP 1/2019
13 2019006 Autoservis Holubec s.r.o. Partizánska č. 1, Šurany 36524042 24/01/2019 Motorový olej, olejový filter, výpustný šrób olejovej vaňe + práca 84,- MsP 2/2019

Žiadny záznam

Žiadny záznam

Žiadny záznam

Žiadny záznam

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
2 MsP Dodávateľské faktúry Rok 2014 08/01/2015

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
2 MsP Dodávateľské faktúry Rok 2013 05/01/2014

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
2 MsP Dodávateľské faktúry Rok 2012 07/01/2013

Žiadny záznam