Mestský kamerový systém

wdt_ID č. typ umiestnene - lokalita
1 1 otočná križovatka ulíc M. R. Štefánika, SNP, Hasičská
2 2 otočná križovatka ulíc MDŽ, Lúčna, Mostná
3 3 otočná križovatka ulíc M. R. Štefánika, Ž. Bosniakovej, Námestia hrdinov
4 4 otočná Námestie hrdinov
5 5 statická Poliklinika
6 6 otočná Autobusová stanica na ul. Školskej, OD Lidl, Tesco, ulica Cintorínska, Hviezdoslavova, SNP, Nitrianska, Školská, pamätník SNP
7 7 otočná OD Lidl, OD Tesco, ulica Cintorínska, Hviezdoslavova, SNP, Nitrianska, Školská, pamätník SNP
8 8 otočná kruhový objazd ( ulice SNP, Školská, Nitrianska a Hviezdoslavova ) OD Lidl, Tesco, ulica Cintorínska, Hviezdoslavova, SNP, Nitrianska, Školská, pamätník SNP
9 9 statická MsÚ - dvor
10 10 otočná park pri ŽSR, križovatka ulíc Cintorínska, Ž. Bosniakovej, parkovisko pri Tescu, ulice Staničná, Slovenská a Hviezdoslavova

Poznámka:

kamery č. 6,7,8 budú v ďalšej etape budovania mestského kamerového systému vymenené za statické, pričom otočné budú použité  v iných lokalitách (pôvodne boli kamery statické, pričom po búrke boli poškodené a mesto zakúpilo na vlastné náklady nové kamery otočné).