Mestský kamerový systém

Mestský kamerový systém bol spustený v roku 2011. V roku 2021 bol kamerový systém mesta Šurany rozšírený o 7 kamier, ktoré realizovalo mesto Šurany z vlastných zdrojov. Do 31.12.2021 bolo v meste Šurany zriadených 28 monitorovaných miest kamerovým systémom. Mestský kamerový systém obsluhujú 7 príslušníci MsP Šurany a 1 civilný zamestnanec MsP Šurany. V čase neprítomnosti príslušníkov MsP sa záznamy nahrávajú a uchovávajú po zákonom stanovenú dobu. Pomocou mestského kamerového systému býva odhalených viacero trestných činov, priestupkov na úseku dopravy, majetku, verejného poriadku či občianskeho spolunažívania, ktoré sú riešené v kompetencii MsP Šurany alebo v spolupráci s jednotlivými zložkami OR PZ Nové Zámky. Mestský monitorovací kamerový systém, jeho rozširovanie a obnova má svoje opodstatnenie.

Zoznam kamier.
Kamera č. 1 : Otočná – OD Tempo
Záber – Hasičská, Krížna, Bottova, Lúčna, MDŽ, parkovisko pred OD Tempo.

Kamera č. 2 : Otočná – Lúčna
Záber – Lúčna, MDŽ, Mostná, Krížna.

Kamera č. 3 : Otočná – Kostol
Záber – M. R. Štefánika, Ž. Bosniakovej, Námestie hrdinov.

Kamera č. 4 : Otočná – Námestie hrdinov
Záber – Námestie hrdinov, M. R. Štefánika, Jesenského, Komenského.

Kamera č. 5 : Statická – Poliklinika
Záber – park pred mestskou poliklinikou.

Kamera č. 6 : Otočná – Poliklinika
Záber – Mudrochova, M. Kokošovej, Hviezdoslavova, Cintorínska, SNP, Nábrežie.

Kamera č. 7 : Otočná – VÚB 1
Záber – SNP, M. R. Štefánika, Hasičská.

Kamera č. 8 : Statická – VÚB 2
Záber – M. R. Štefánika.

Kamera č. 9 : Statická – Nový park
Záber – Detské ihrisko žihadielko

Kamera č. 10 : Otočná – Nový park
Záber – Nový park, Cintorínska, parkovisko Tesco, Ž. Bosniakovej, Staničná, Slovenská, Priekopy

Kamera č. 11 : Otočná – Stanica ŽSR
Záber – Stanica ŽSR, Slovenská.

Kamera č. 12 : Otočná – Áčko
Záber – MDŽ, Hledíková, SNP, Bernolákova, Nábrežie, Mostná.

Kamera č. 13 : Otočná – Vodáreň
Záber – MDŽ, Krížna, Pri vodárni, Lúčna, Hasičská, parkovisko Tempo.

Kamera č. 14 : Statická – Štadión – vchod
Záber – Štadión ŠK Šurany – hlavný vchod.

Kamera č. 15 : Statická – Štadión – areál
Záber – Štadión ŠK Šurany – areál a tribúna.

Kamera č. 16 : Statická – Tona
Záber – Na vŕšku, Areál Tona a parkovisko.

Kamera č. 17 : Statická – Tona
Záber – Areál Tona a parkovisko.

Kamera č. 18 : Statická – Lúčna
Záber – Lúčna, MDŽ.

Kamera č. 19 : Statická – OD Lidl
Záber – Školská, pamätník SNP, Nitrianska, parkovisko pred OD Lidl.

Kamera č. 20 : Statická – Kruhový objazd
Záber – Školská, Hviezdoslavova, Cintorínska, kruhový objazd OD Tesco, parkovisko pred OD Tesco.

Kamera č. 21 : Statická – AS Školská
Záber – Školská AS, Nitrianska, Štúrova, pamätník SNP.

Kamera č. 22 : Statická – Kostol
Záber – priestor pred kostolom a defibrilátor.

Kamera č. 23 : Statická – Kostol
Záber – kamera v defibrilátore.

Kamera č. 24 : Statická – Budova MsP
Záber – Námestie hrdinov – vchod do dvora MsÚ.

Kamera č. 25 : Statická – Budova MsP
Záber – vchod do budovy MsP a parkovisko pred MsP.

Kamera č. 26 : Statická – Budova MsP
Záber – Dvor MsÚ.

Kamera č. 27 : Statická – Budova MsP
Záber – Námestie hrdinov pred budovou MsÚ a MsP.

Kamera č. 28 : Statická – Budova MsP
Záber – Námestie hrdinov – Šurianka, Spoločenský dom, križovatka Námestie hrdinov, Komenského, Malá a
Chalúpkova.