...

Dátum zahájenia činnosti:
1.marec 1991
Počet príslušníkov v čase zahájenia činnosti: 4

Náčelníci:

Erich Hruška 1.marec 1991 – 30.jún 1991
Jaroslav Stejskal 1.júl 1991 – 31.december 1995
Ing. Ján Perďoch 1.január 1996 – 31.júl 2017
Richard Kostolný – poverený 1.august 2017 – 14.marec 2018
Richard Kostolný 15.marec 2018 –
Súčasný počet príslušníkov MsP: 7
Súčasný počet služobných automobilov: 2

Z histórie:
Mestská polícia Šurany zahájila svoju činnosť dňa 1.marca 1991 so sídlom v budove Mestského úradu Šurany. V roku 2000 sa presťahovala do samostatnej budovy vo dvore mestského úradu a následne do zrekonštruovanej budovy so sídlom Námestie hrdinov č. 2. Svoje prvé vozidlo Mestská polícia získala v roku 1992. V rokoch 1993 až 2011 sme využívali služby kynológa. Kamerový systém sme spustili v roku 2011. Na začiatku boli k dispozícii 2 kamery, z ktorých počet sa rokmi rozšíril na súčasných 28. Bezpečnosť v meste sme v roku 2004 zvýšili aj rannými hliadkami na križovatkách v okolí škôl.