VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC MÁJ

02.05.2022 – PONDELOK: Dňa 2.5.2022 vo večerných hodinách bolo na kamerovom systéme mesta Šurany spozorované, že na ulici MDŽ pred pizzeriou Áčko leží na ceste osoba mužského pohlavia. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá zistila, že na ceste leží M.M. z obce Lipová, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Osoba bola nezranená a bola jej […]

Oslavovali sme Medzinárodný deň detí

Oslavovali sme Medzinárodný deň detí https://youtu.be/27IC1MZ-zTA Veľké poďakovanie patrí: Primátorovi mesta Ing. Marekovi Oremusovi, Mestskému úradu Šurany, Oddeleniu školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva MsÚ Šurany, MsKS Šurany a moderátorke podujatia Jane „Zuzke“ Kurucovej, Renáte Kozlíkovej – fotografke, CVČ Šurany, MsPS Šurany, Karate klubu TRIUMPH, SOŠ gastronómie a služieb, za výstavu veteránov pánom Meškovi, Tóthovi, Krchňákovi, […]

MDD 3. júna 2022

Mestská polícia Vás v spolupráci s Mestom Šurany pozývajú na oslavy MDD 2022. Pre detia širokú verejnosť bude pripravený bohatý a zaujímavý program. Podujatie sa bude konať pod záštitou primátora mesta Šurany Ing. Mareka Oremusa. https://mskssurany.sk/https://mpsurany.sk/https://www.centrumvolnehocasusurany.sk/kontakt/https://www.kktriumph.sk/https://www.surianskijazdci.sk/https://zss-surany.edupage.org/ https://sk-sk.facebook.com/groups/390835997723604/ https://sk-sk.facebook.com/people/Miestny-spolok-Slovensk%C3%A9ho-%C4%8Cerven%C3%A9ho-kr%C3%AD%C5%BEa-%C5%A0urany/100069293316360/https://www.k9vycvikpsov.sk/kontakt_nove_zamky.html PRÍĎTE OSLÁVIŤ S NAMI !

MOTOPÚŤ 29. mája 2022

Vážení spoluobčania a návštevníci mesta! Dňa 29.mája 2022 sa bude na pútnickom mieste Studnička – Pozba konať MOTOPÚŤ (viď priložený plagát). Súčasťou tejto púte bude spanilá jazda motorkárov po okolitých obciach (cca 1000 motoriek ). V čase okolo 13,00 hod budú motorky parkovať v centre mesta Šurany na uliciach: M.R.Štefánika, Námestie hrdinov a Ž. Bosniakovej. Na mieste sa zdržia […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC APRÍL

01.04.2022 – PIATOK: V čase o 8,30 hod hliadka MsP v spolupráci s útulkom OZ Zatúlane labky na ulici Železničná 38-40 odchytila troch túlavých psov, ktorí pobehovali po ulici a napádali okoloidúce osoby. Šetrením na mieste sa nepodarilo zistiť majiteľov psov a psy boli umiestnené v útulku Zatúlané Labky. O 16,00 hod na MsP oznámil  SBS […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC M A R E C

07.03.2022 – PONDELOK: Stála služba OO PZ Šurany telefonicky požiadala o spoluprácu o prezretie záznamu z kamier na ulici Nitrianska a SNP, kde prišlo k znečisteniu vozovky pravdepodobne prevádzkovými kvapalinami neznámeho motorového vozidla. Príslušník MsP zistil, že v čase o 14,30 hod cez okružnú križovatku pri obchodnom dome TESCO prechádza nakladač značky MERLO, z ktorého […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC F E B R U Á R

01.02.2022 – UTOROK: V čase o 8,45 hod bolo prijaté oznámenie od pracovníka mestského úradu Šurany, že na ulici MDŽ 3A je poškodená dopravná značka označujúca parkovisko pre osobu ZŤP. Na miesto bola vyslaná hliadka mestskej polície, ktorá zistila, že okrem poškodenej dopravnej značky je poškodený aj stĺp verejného osvetlenia, pričom na mieste sa nachádzajú aj úlomky […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC J A N U Á R

06.01.2022 – ŠTVRTOK: V čase o 14,50 hod bol prijatý poplach defibrilátora pred kostolom sv. Štefana Prvomučeníka. Príslušník mestskej polície šetrením cez kamerový systém zistil, že skrinku s defibrilátorom otvorili dve osoby mužského pohlavia, ktoré sa do skrinky pozreli a skrinku následne zatvorili. Na miesto bola vyslaná hliadka mestskej polície, ktorá na ul. M. R. Štefánika uvedené osoby stotožnila. […]

test

23.2.2021 – Odtiahnutie vraku na ul. Železničnej.

Odtiahnutie vraku na ul. Železničnej.

23.2.2021 – Odtiahnutie vraku na ul. Železničnej.