VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC MÁJ

02.05.2022 – PONDELOK: Dňa 2.5.2022 vo večerných hodinách bolo na kamerovom systéme mesta Šurany spozorované, že na ulici MDŽ pred pizzeriou Áčko leží na ceste osoba mužského pohlavia. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá zistila, že na ceste leží M.M. z obce Lipová, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Osoba bola nezranená a bola jej […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC APRÍL

01.04.2022 – PIATOK: V čase o 8,30 hod hliadka MsP v spolupráci s útulkom OZ Zatúlane labky na ulici Železničná 38-40 odchytila troch túlavých psov, ktorí pobehovali po ulici a napádali okoloidúce osoby. Šetrením na mieste sa nepodarilo zistiť majiteľov psov a psy boli umiestnené v útulku Zatúlané Labky. O 16,00 hod na MsP oznámil  SBS […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC M A R E C

07.03.2022 – PONDELOK: Stála služba OO PZ Šurany telefonicky požiadala o spoluprácu o prezretie záznamu z kamier na ulici Nitrianska a SNP, kde prišlo k znečisteniu vozovky pravdepodobne prevádzkovými kvapalinami neznámeho motorového vozidla. Príslušník MsP zistil, že v čase o 14,30 hod cez okružnú križovatku pri obchodnom dome TESCO prechádza nakladač značky MERLO, z ktorého […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC F E B R U Á R

01.02.2022 – UTOROK: V čase o 8,45 hod bolo prijaté oznámenie od pracovníka mestského úradu Šurany, že na ulici MDŽ 3A je poškodená dopravná značka označujúca parkovisko pre osobu ZŤP. Na miesto bola vyslaná hliadka mestskej polície, ktorá zistila, že okrem poškodenej dopravnej značky je poškodený aj stĺp verejného osvetlenia, pričom na mieste sa nachádzajú aj úlomky […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC J A N U Á R

06.01.2022 – ŠTVRTOK: V čase o 14,50 hod bol prijatý poplach defibrilátora pred kostolom sv. Štefana Prvomučeníka. Príslušník mestskej polície šetrením cez kamerový systém zistil, že skrinku s defibrilátorom otvorili dve osoby mužského pohlavia, ktoré sa do skrinky pozreli a skrinku následne zatvorili. Na miesto bola vyslaná hliadka mestskej polície, ktorá na ul. M. R. Štefánika uvedené osoby stotožnila. […]