Upozornenia a „Uzávierka miestnej komunikácie z vlastného podnetu“

Upozornenia a „Uzávierka miestnej komunikácie z vlastného podnetu“ Vážení obyvatelia a návštevníci mesta Šurany. V dňoch 20. a 21. septembra 2019 sa v meste Šurany uskutoční 32. novodobý jarmok. Z uvedeného dôvodu Mesto Šurany – Mestský úrad v Šuranoch po dohode s dotknutými orgánmi a organizáciami OR PZ ODI Nové Zámky vydalo Rozhodnutie – „Uzávierka miestnej komunikácie z vlastného podnetu“ na ul. M. R. […]