Opatrenia

„Opatrenia v súvislosti s COVID – 2019“

Všetky potrebné informácie ku COVID 19 Korona Vírus ako sú Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, usmernenia hlavného hygienika SR a pod. nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk . Informácie sú pravidelne aktualizované.

Usmernenie

🆘 Na základe tisícok komentárov s opakujúcimi sa otázkami sa Policajný zbor rozhodol vydať nasledujúce stanoviska. V rámci dodržiavania uznesenia Vlády Slovenskej republiky odporúčame v najkonkrétnejších a najšpecifickejších situáciách riadiť sa zdravým rozumom. Čo to znamená?

☝️ Pri prejazde jednotlivými okresmi či už prostredníctvom motorového vozidla, bicykla alebo chôdzou sa musíte pripraviť na to, že pre príslušníkov Policajného zboru vyplníte dotazník so svojimi súkromnými a kontaktnými údajmi, ako aj s účelom vášho presunu. To, či ste uviedli pravdivé údaje budú policajti vyhodnocovať priebežne, napríklad aj počas vášho návratu do okresu, kde bývate.

👮♂️ Pre uľahčenie presunu a pre urýchlenie kontroly odporučame vám hodnoverne preukazat účel vášho presunu z okresu do okresu. Čo môžete, ale nemusíte použiť? Napríklad: pracovná zmluva, potvrdenie od zamestnávateľa, súdne rozhodnutie o starostlivosti o dieťa, bloček z nákupu pri ceste naspäť do okresu, potvrdenie o neodkladnom výkone živnosti alebo podnikania, doklad o objednávke výkonu prác atď.

➡️ Cieľom mimoriadneho opatrenia je minimalizovať pohyb ľudí medzi okresmi. Policajný zbor si uvedomuje, že určitý pohyb bude pretrvávať aj počas platnosti nariadenia. Policajti pri hodnoverným preukázaní účelu cesty budú voči občanom postupovať ústretovo. Je nutné si uvedomiť, že obmedzenie má mať najväčší dopad na takých občanov, ktorí nerešpektujú akékoľvek opatrenie, ktorým nezáleží na tom, či vírusom nakazia svojich blízkych a susedov, ktorí majú z celej situácie zábavu a podobne.

❗️Čo sa týka veľmi konkrétnych situácii, je nutné sa riadiť zdravým rozumom. ❗️

 Bývam v „okrese 1″, no potraviny sú v „okrese 2″, ušetrím 30 kilometrov. Choďte do „okresu 2″, policajti vám nebudú robiť problémy.

 Bývam v „okrese 1″ na hranici s „okresom 2″ a išiel som vyvenčiť psa, no v lese som prekročil hranicu okresu. Nič sa nedeje, policajti vám nebudú robiť problémy.

⚠️ Svoje cesty minimalizujte, absolútne sa vyhýbajte rekreáciám mimo svojho bydliska. Von choďte iba na prechádzky do prírody, vyvenčiť psa, alebo na nákup (potraviny budú aj tak zatvorené v piatok, nedeľu a pondelok). Kto musí, nech naďalej chodí do práce, do miesta výkonu podnikania, alebo do miesta výkonu živnosti, ak sa na výkon jeho činnosti nevzťahuje jedno z predošlých opatrení. Príbuzných nenavštevujte, ak nie sú odkázaní na vašu starostlivosť.

🚨 MIMORIADNE: OBMEDZENIE POHYBU PO CELEJ KRAJINE, VEĽKÉ OPATRENIA POČAS VEĽKEJ NOCI (8.-13.4.) 🚨

AKTUALIZÁCIA 7.4.:
⚠️ z dôvodu konfliktov medzi diskutujúcimi a zdĺhavého načítania stránky nie je povolená diskusia pod týmto príspevkom, a keďže Facebook neumožňuje stránkam (iba skupinám – groups) vypnúť komentovanie, komentáre budú priebežne vymazávané
⚠️ celé znenie nariadenia: http://www.uvzsr.sk/index.php…

❗️ Na základe uznesenia Vlády SR a nariadenia hlavného hygienika budú na území Slovenskej republiky platiť mimoriadne opatrenie v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v termíne od 8. apríla od 00:00 do 13. apríla 23:59 (streda až pondelok).

👮♂️ Toto uznesenie platí aj pre Policajný zbor, ktorý sa ním musí riadiť, nie je to uznesenie, ktoré nariadil Policajný zbor – preto nie je možné zabezpečiť odpovede na vaše otázky ohľadom mimoriadnych opatrení v mene Policajného zboru.

 ZAKAZUJE SA 

🛑 Zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti

🛑 Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek (čítaj ďalej)

 VÝNIMKY SA VZŤAHUJÚ NA 

➡️ Osoby, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikatelia, ktorí budú cestovať za výkonom svojej činnosti (vrátane “pendlerov” podľa výnimky 30 km za hranicami SR)
➡️ Osoby, ktoré pôjdu na nákup v nevyhnutnom rozsahu na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva pre zvieratá
➡️ Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť základné potreby pre cudziu osobu (susedská výpomoc, dobrovoľníctvo) v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc
➡️ Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť o deti alebo zvieratá
➡️ Osoby, ktoré pôjdu natankovať pohonné hmoty
➡️ Osoby, ktoré pôjdu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej starostlivosti, pričom si bude môcť zobrať sprievod vo forme jednej ďalšej osoby
➡️ Osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc
➡️ Osoby, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby
➡️ Osoby, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosť odkázaný v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

⚠️ SPÔSOB KONTROLY A MIMORIADNE NASADENIE POLICAJTOV PO CELOM SLOVENSKU ⚠️

👮♂️ Policajné hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl SR budú kontrolovať všetky vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy

👮♂️ Ak budete prechádzať viacerými okresmi, kontrole sa budete musieť podrobiť opakovane, s čím bude spojené značné zdržanie na komunikáciách, preto naozaj NECESTUJTE medzi okresmi, ak to nie je nevyhnutné a ak sa na vás nevzťahuje jedna z hore uvedených výnimiek

👮♂️ Všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek, sa pri prejazde okresmi budú musieť preukázať Policajnej hliadke občianskym preukazom

👮♂️ Polícia bude kontrolovať osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných priestranstvách v rámci okresu s cieľom odhalenia osôb, ktoré do daného okresu prišli z iného okresu, a preto je nutné, aby každý, kto opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti – a to platí aj pre všetky osoby nachádzajúce sa vo vozidle

👮♂️ Policajti budú dôkladne kontrolovať dodržanie mimoriadneho opatrenia a karantény a v prípade jej porušenia bude takýmto občanom hroziť sankcia až do výšky 1 659 eur (nenosenie rúška za 1 000 eur)

👮♂️ Ak dôjde ku klamstvu zo strany občana, bude možné si spätne vyhodnotiť jeho pohyb pomocou video záznamu z palubných kamier systému SOITRON a sankcia ho neminie

👮♂️ Policajt na mieste vyhodnocuje každú situáciu individuálne a jeho pokyn je záväzný – v prípade nedodržania opatrení, alebo klamstva, môže auto otočiť a poslať späť domov, prípadne udeliť pokutu

👮♂️ Kamionisti budú mať počas celých sviatkov výnimku na prejazd

🚨 ZATVORENÉ OKRESNÉ ÚRADY A ODDELENIA CUDZINECKEJ POLÍCIE🚨

➡️V dňoch 8. apríla a 9. apríla 2020 sa na všetkých okresných úradoch, ich pracoviskách, klientskych centrách, oddeleniach dokladov, odboru poriadkovej polície, klientských centrách MV SR, dopravných inšpektorátoch a oddeleniach cudzineckej polície rušia stránkové hodiny a zakazuje sa vstup verejnosti do týchto priestorov.

Výzvy na odstránenie vozidiel

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
13 Výzvy na odstránenie vozidiel pdf č.1 20/03/2020
14 Výzvy na odstránenie vozidiel pdf č.2 20/03/2020

Zmluva o zabezpečení odstraňovania vozidiel

Zmluva o zabezpečení odstraňovania vozidiel – LINK

Mesto Šurany ako správca miestnych komunikácií v spolupráci s Mestskou políciou Šurany pristupuje k riešeniu  starých motorových vozidiel zaberajúcich verejné priestranstvo.

 Na základe toho   u p o z o r ň u j e m e  všetkých majiteľov  auto-vrakov, aby v termíne do konca roka 2019  vykonali nápravu a svoje auto-vraky odstránili z verejných priestranstiev.

V prípade neodstránenia takýchto vozidiel z verejného priestranstva, pristúpi Mesto Šurany  v spolupráci s Mestskou políciou Šurany  v zmysle platnej legislatívy ( zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) k odstraňovaniu auto-vrakov na miesto určené zmluvnou spoločnosťou.

Straty a nálezy

wdt_ID Dátum Miesto Popis
4 04/03/2020 Šurany, ul. M. R. Štefánika Pri SLPS sa našli husle. Husle sa nachádzajú na MsP Šurany.
5 13/05/2020 Šurany, ul. Mudrochova Pri garážach sa našiel pánsky horský bicykel. Bicykel sa nachádza na MsP Šurany.
7 02/09/2020 Šurany, ul. MDŽ č. 10 Našli sa kľúče od MV zn. Škoda. Kľúče sa nachádzajú na MsP Šurany
8 25/09/2020 Šurany, ul. Slovenská pred stanicou ŽSR Našiel sa zväzok kľúčov so zelenou stuhou - na zväzku je aj kľúč od mot. vozidla. Kľúče sa nachádzajú na MsP Šuarny.
9 01/12/2020 Šurany, ul. Družstevná pri rybárskom dome Našiel sa zväzok 5 ks kľúčov s modrofialovým rúškom. Kľúče sa nachádzajú na MsP Šurany.
10 04/12/2020 Šurany, ul. Komenského pri komunálnom dome Našiel sa zväzok 4 ks kľúčov. Kľúče sa nachádzajú na MsP Šurany.

Spravodajstvo

Vatra zvrchovanosti

Vatra zvrchovanosti Vatra zvrchovanosti – piatok 19. júla o 18,00  areál  Tona. Dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku a riadenie dopravy. Share on facebook Facebook Share on google Google+

Čitať viac »