Dopravné obmedzenia počas Tradičného šurianskeho jarmoku

Počas konania Tradičného šurianskeho jarmoku 2022 budú v centre mesta platiť uzávery miestnych komunikácií a bude obmedzený aj vjazd a výjazd do lokality konania podujatia.

Pohyb vozidiel v priestoroch jarmočiska je nevyhnutné minimalizovať z dôvodu zamedzenia kolíznym a nebezpečným situáciám medzi vozidlami a chodcami, ktorí sa budú po jarmočisku pohybovať. Preto prosím, zvážte, kedy je pre vás vjazd do jarmočniska nevyhnutný.

Doba trvania uzávierky od 22.09.2022 (štvrtok) v čase od 18.00 hod. do 25.09.2022 (nedeľa) v čase do 08.00 hod. – NEPRETRŽITE.

Ulice: Námestie hrdinov, M.R.Štefánika, Malá, časť ulice Ž.Bosniakovej, Tyršova, Hollého a Chalúpkova

Druh uzávierky: úplná
Mesto Šurany a Mestská polícia Šurany ďakuje občanom a návštevníkom mesta za pochopenie a rešpektovanie nevyhnutných dopravných obmedzení počas Tradičného šurianskeho jarmoku.

Viď prílohy: rozhodnutie uzávierky miestnej komunikácie z vlastného podnetu, použitie dočasných dopravných značiek a zariadení a mapa.

Bližšie informácie na tel. číslach MsP Šurany:
0356500100, 0905225026

Spravodajstvo

Prehľady prípadov MsP

Opatrenia

„Opatrenia v súvislosti s COVID – 2019“

Všetky potrebné informácie ku COVID 19 Korona Vírus ako sú Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, usmernenia hlavného hygienika SR a pod. nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk . Informácie sú pravidelne aktualizované.

Usmernenie

Výzvy na odstránenie vozidiel

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
13 Výzvy na odstránenie vozidiel pdf č.1 20/03/2020
14 Výzvy na odstránenie vozidiel pdf č.2 20/03/2020

Zmluva o zabezpečení odstraňovania vozidiel

Zmluva o zabezpečení odstraňovania vozidiel – LINK

Mesto Šurany ako správca miestnych komunikácií v spolupráci s Mestskou políciou Šurany pristupuje k riešeniu  starých motorových vozidiel zaberajúcich verejné priestranstvo.

 Na základe toho   u p o z o r ň u j e m e  všetkých majiteľov  auto-vrakov, aby v termíne do konca roka 2019  vykonali nápravu a svoje auto-vraky odstránili z verejných priestranstiev.

V prípade neodstránenia takýchto vozidiel z verejného priestranstva, pristúpi Mesto Šurany  v spolupráci s Mestskou políciou Šurany  v zmysle platnej legislatívy ( zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) k odstraňovaniu auto-vrakov na miesto určené zmluvnou spoločnosťou.

Straty a nálezy

wdt_ID Dátum Miesto Popis
4 04/03/2020 Šurany, ul. M. R. Štefánika Pri SLPS sa našli husle. Husle sa nachádzajú na MsP Šurany.
5 13/05/2020 Šurany, ul. Mudrochova Pri garážach sa našiel pánsky horský bicykel. Bicykel sa nachádza na MsP Šurany.
7 02/09/2020 Šurany, ul. MDŽ č. 10 Našli sa kľúče od MV zn. Škoda. Kľúče sa nachádzajú na MsP Šurany
8 25/09/2020 Šurany, ul. Slovenská pred stanicou ŽSR Našiel sa zväzok kľúčov so zelenou stuhou - na zväzku je aj kľúč od mot. vozidla. Kľúče sa nachádzajú na MsP Šuarny.
9 01/12/2020 Šurany, ul. Družstevná pri rybárskom dome Našiel sa zväzok 5 ks kľúčov s modrofialovým rúškom. Kľúče sa nachádzajú na MsP Šurany.
10 04/12/2020 Šurany, ul. Komenského pri komunálnom dome Našiel sa zväzok 4 ks kľúčov. Kľúče sa nachádzajú na MsP Šurany.
11 20/01/2021 Šurany, ul. Rozmarínova Našiel sa zväzok 5 ks kľúčov s bielou stuhou a príveskom s fotogriafiami detí. Kľúče sa nachádzajú na MsP Šurany.

Spravodajstvo